Een pragmatische begeleiding waarbij je eerst gaat “begrijpen” en vervolgens gaat “handelen” in je professionele of privéleven!

De overgangsmomenten in ons leven of in onze relatie met het bedrijf waarvoor we werken, hebben een sterke invloed op alle betrokkenen ; leidinggevenden, managers, klanten, werknemers en hun respectievelijke families.
Ik heb een visie en een methodiek ontwikkeld die de mens systematisch centraal stelt bij elke handeling omdat hij er de drijvende kracht van is.
Ik ondersteun individuele personen en ondernemingen door hun klankbord, hun professionele mentor of hun burn-out coach te zijn.

Welk begeleiding wens jij ?

Voor particulieren

Ik begeleid personen die lijden aan “burn-out” of “stress”.
En soms, zijn we met z’n tweeën … Afhankelijk van de gevoeligheden, kan ik beroep doen op mijn partner, Nera, een contacthond die speciaal opgeleid is om personen in een kwetsbare situatie te helpen.

Voor ondernemingen

Ik begeleid bestuurders, directeurs en managers van verschillende organisaties.
Ik breng wat tijd door aan hun zijde en faciliteer zo het opnemen van hun rol, hun communicatie, hun team management, hun business development, hun project management of het logistieke management van hun bevoorradingsproces.

Laten we een eindje "samenlopen" !

Ik neem je mee naar :
Het begrijpen van wat er jou zin geeft en er voor jou op het spel staat,
Het definiëren van een visie voor jouw leven of voor jouw professionele project,
Het implementeren van oplossingen op basis van jouw context.


Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is een sleutelwoord in mijn aanpak. Mijn interventies zijn op maat, volgens jouw eigen tempo en volgens jouw behoeften.

 

« Vrij kunnen spreken » over jouw situatie, jouw problemen, de belemmeringen of de organisatie waarin jij werkt, is een « kostbaar uitgangspunt » voor mijn begeleiding en verhoogt het comfort van onze uitwisselingen.

 

De zekerheid dat de inhoud van onze gesprekken altijd op een “neutrale en objectieve” manier zal worden behandeld – in feite zal niemand beoordelen of onthullen wat je zegt – draagt ook bij aan de ontwikkeling van jouw vermogen om jouw situatie te begrijpen. Het stimuleert je creativiteit en je generativiteit. Het uiteindelijke doel van mijn begeleiding is dat jij jouw reis zelfstandig verderzet vanuit een veranderd perspectief en een hernieuwde bron van oplossingen.


Talen

Ik ben perfect drietalig (Frans, Nederlands, Engels) en comfortabel in het Duits.

Ik heb een zeer goede kennis van de Japanse cultuur en gewoonten en enkele basisbegrippen van de taal.