Voor de particulier

Burn-out coach
Ondersteuning met een contacthond

Welke begeleiding wens jij?

Coaching sessie

Individuele begeleiding


Coaching is een professionele relatie tussen een coach, in dit geval "ik", en een coachee, in dat geval "jij", waardoor je een betere balans in je privéleven en/of in je professionele loopbaan kan bereiken en zo de kwaliteit van je leven kan verhogen.
Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van burn-outs en trauma’s en werk dan ook hoofdzakelijk hierrond.

Praatgroep burn-out

"The Apple Tree Society"
(De Appelboom Vereniging)

Het positieve effect van discussies tussen lotgenoten zorgt ervoor dat er heel wat zorgzame energie gedeeld wordt en dat er banden gecreëerd worden.
Het is een respectvol moment voor iedereen waar het uiten van emoties wordt aangemoedigd om te kunnen (her)opstaan, afstand te nemen van de eigen situatie, bewustwording te realiseren, vragen te stellen, te luisteren naar ervaringen van anderen, … in alle waardigheid.
Het is een plek waar de mens centraal staat!

Programma

"Under the Apple Trees"
(Onder de Appelbomen)

Dit programma heeft tot doel de acute fase van jouw burn-out te verlichten en je zachtjes voor te bereiden op de wederopbouw, of om jouw wederopbouwfase een andere dimensie te geven, volgens jouw eigen tempo en volgens jouw behoeften.
In contact met de natuur en ondersteund door mijn contacthond, Nera, zullen de coaching sessies jouw capaciteiten versterken om weer in verbinding te treden met jouw omgeving en jouw intrinsieke talenten.

Mijn begeleiding

Mijn begeleiding is gebaseerd op een gedegen voorbereiding. Een werk dat ik samen met jou verwezenlijk. Burn-out(s) en trauma(‘s) zijn complexe onderwerpen waar voorzichtig mee omgegaan moet worden. Ik nodig je dan ook uit om zelf jouw behandelend arts, jouw psycholoog of jouw psychiater op de hoogte stelt van jouw beslissing om je te laten begeleiden door een coach.

 

Het enige doel dat ik je voorstel is dat je je beter voelt en dat je autonomie terugkrijgt, stap voor stap, op je eigen tempo, altijd in overleg, zonder oordeel, door ruimte te geven aan jouw emoties, in alle zorgzaamheid en, af en toe, met een beetje humor.

 

Mijn uitgangspunt is dat jij een creatief en vindingrijk persoon bent. Jij bent de expert van jouw persoonlijke en professionele leven. Ik zal je begeleiden en aanmoedigen tijdens een bepaald aantal sessies of volgens een vooraf bepaald programma, opnieuw volgens jouw eigen tempo en volgens jouw behoeften op dat moment.

 

Tijdens de sessies nemen we de tijd om de verschillende definities en verklaringen omtrent burn-out en trauma volledig te doorgronden en samen op zoek te gaan naar de antwoorden op jouw vragen.

 

Er kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Hierbij een suggestie:

Hierbij alvast wat terminologie :

"Professionele" of "parentale" burn-out

Burn-out is een syndroom van uitputting en overbelasting dat het gevolg is van een significant EN langdurig onevenwicht tussen de eisen die aan de persoon worden gesteld en de middelen waarover hij beschikt. Het is een aandoening die veroorzaakt wordt door stress…te veel stress…te lang…met onvoldoende middelen om ermee om te gaan.

 

Het is een progressief en langzaam proces van degradatie van de relatie van de persoon tot zijn werk, zijn familie (ouderlijke rol), zijn omgeving, … Een complex proces met vele facetten dat als gevolg heeft dat de persoon volledig uitgeblust raakt en hierdoor zijn activiteit niet langer kan voortzetten.

 

Elke burn-out heeft zijn verhaal! De factoren die bij de ene persoon tot een burn-out hebben geleid, kunnen heel anders zijn dan de factoren die bij een andere persoon tot een burn-out hebben geleid.

 

Beide burn-outs hebben dezelfde hoofdsymptomen, maar het onevenwicht tussen « risico’s » en « middelen » wordt anders gecontextualiseerd:

  • Professionele burn-out situeert zich hoofdzakelijk op professioneel niveau,
  • Parentale burn-out situeert zich vooral in de ouderlijke sfeer.

Het is cruciaal om samen de unieke factoren te identificeren die bij jou tot een burn-out leiden of hebben geleid. Het is op deze factoren dat we gaan werken.

Trauma Informed Care

Laat jezelf nooit de vraag stellen: « Wat is er mis met jou? » maar eerder « Wat is er met je gebeurd?« 


Trauma Informed Care is een benadering die probeert een compleet beeld te vormen van jouw leefsituatie – verleden en heden – om zo een begeleiding aan te bieden die gericht is op rust en autonomie.


Door rekening te houden met alle trauma’s kunnen we :

  • Jouw betrokkenheid verhogen,
  • Tekenen en symptomen van trauma tijdens de sessies herkennen,
  • Bewust worden van de algemene impact van jouw trauma’s,
  • Begrijpen op welke manier jij je beter kan voelen, je jouw situatie kan begrijpen om jouw autonomie terug te krijgen,
  • Hertraumatiseren verijden.

Veerkracht

Veerkracht is een proces dat het mogelijk maakt om te herstellen na een trauma, om zich weer op te bouwen ondanks alles. Wanneer we een proces van veerkracht op gang brengen, activeren we overlevingsstrategieën. 

Drie elementen zijn essentieel:

  • Vitale kracht (of de dynamiek die ons ertoe aanzet om ons vast te klampen aan het minste teken van wederopbouw),
  • « Houvast” waarmee veerkracht kan worden opgebouwd (of een emotioneel hechtingspunt waarop we kunnen leunen om weer grip te krijgen op ons leven),
  • Vermogen om het verleden te herwerken (of het feit om de herinnering coherent en draaglijk te maken).

Veerkracht helpt ons om pijnlijke beproevingen in het leven te overwinnen en leert ons hoe we ons kunnen aanpassen aan verandering. Veerkracht stelt ons in staat om opnieuw in “verbinding” te treden.