Voor de onderneming

Professional Mentor

Welke begeleiding wens jij?

Wens je dat één van jouw bestuurders, directeurs of managers ondersteuning krijgt in de vorm van een begeleiding, wisselwerking of aanvullende training?

Jouw doel is om:

  • Gealigneerd te zijn met jouw opdracht als manager (leiderschap),
  • Snel managementvaardigheden te verwerven (algemeen beheer, teamwerking, projecten, enz.),
  • Jouw relatie met verschillende actoren in jouw domein te professionaliseren (rapportage van jouw activiteiten, beheer van leveranciers, van klanten, enz.),
  • Jouw professionele relaties te versterken : “weten hoe” (know-how) en “weten hoe te zijn” (interpersoonlijke vaardigheden).

Mijn begeleiding

Mijn begeleiding en trainingen zijn gebaseerd op een grondige voorbereiding. Een werk dat ik samen met jou doe. Jouw begeleiding begint daarom steeds met het verkennen van jouw verwachtingen als bestuurder, directeur of manager. Vervolgens noteren we duidelijke doelstellingen (SMART) onder vorm van een actieplan.

 

Tijdens mijn mentorschap is “jouw leren” actief gebaseerd op gevallen (cases) die jij beleeft of ervaart in het kader van jouw opdracht, op situaties die gelinkt zijn aan de activiteiten van jouw bedrijf en op de werking van de huidige markt.

 

Ik zal je ook regelmatig uitnodigen voor momenten van reflectie, brainstorming en introspectie, soms gekoppeld aan socratische wandelingen.

 

Mijn inspirerende coaching biedt jou een kader en de mogelijkheid om verrijkende standpunten te ontwikkelen en in te nemen. Er worden ook tools aangeboden waarmee je onmiddellijk aan de slag kan gaan in jouw eigen werkcontext.

 

Ik besteed veel aandacht aan jouw persoonlijke beleving, vragen en belemmeringen die je zou kunnen ervaren. Ik geef altijd constructieve feedback.

 

Mijn programma bevat momenten van “Training on the job” : een zorgzame begeleiding op het terrein. Grijp deze gelegenheid om de thema’s die we tijdens de mentoring hebben aangekaart onmiddellijk om te zetten in jouw praktijk, om aan de inhoud van jouw communicatie te werken en om jouw netwerk te ontwikkelen.

 

Mijn mentoring draait zowel rond het “weten hoe” (de know-how) en het “weten hoe te zijn” (de interpersoonlijke vaardigheden) van de bestuurder, directeur of manager.

leaves, autumn, fall-5300030.jpg

Mentoring sessie

Individuele begeleidingDeze professionele mentoring op maat is afgestemd op de behoeften van bestuurders, directeurs of managers.
Ik stel een traject voor dat rijk is aan interacties (feedback, concrete toepassingen, observaties, aanvullingen, commentaren, opmerkingen, vragen, ...) en analyses van situaties die worden ervaren in het kader van de opdracht van de bestuurder, directeur of managers.
Ik bied ook begeleiding op het terrein, gevolgd door een debriefing. Elke sessie wordt afgesloten met een samenvatting die als ondersteuning dient en waarop de bestuurder, directeur of manager later kan terugvallen.

leaves, fall, multicoloured-1849820.jpg

Programma

"Catch up the swirling leaves"
(Vang de dwarrelende bladeren)


Dit programma is bestemd voor directeurs en managers.
Het leiden van een bedrijf, een team of een project kan soms als een wervelwind aanvoelen.
Samen vullen we alle “bladeren” met gepersonaliseerde informatie in het kader van jouw functie. Ze zijn zodanig samengesteld dat ze later nog eens kunnen worden geraadpleegd, kunnen worden aangevuld, in een andere volgorde kunnen worden geplaatst,...
Ze dwarrelen in de wind en zijn symbolisch verbonden door een tak, vergelijkbaar met een MindMap... Wederom symbolisch, wat doet denken aan een grote, goed gewortelde boom: een manager die goed gealigneerd en geworteld is in zijn functie.

tree, beech, fall-3823062.jpg

Inspirerende trainingen

Op maat, individueel of in kleine groepen


Hierbij enkele voorbeelden van onderwerpen :
1. Persoonlijke ontwikkeling:
• Ontdek jouw IKIGAI.
• Wees afgestemd op jouw missie als manager, begrijp en ontwikkel je leiderschap.
• Compassionate leadership.
• De manager, een bescherming tegen burn-out?
• Burn-out opsporen en voorkomen, ... en daarna?
• De Natuur als springplank.
2. Professionele technieken:
• Analyseer en ontwikkel jouw markt in 3 x 3 stappen.
• Faciliteren van “business development” in de zorgsector.
• Implementeren van een KANBAN (lean supply chain) binnen een zorginstelling.
• Tijd- en activiteitenbeheer.
• Een contacthond of de Natuur introduceren in jouw praktijk.