Mijn verhaal

" Begrijpen, en vervolgens handelen in je professionele of privéleven ! "

"Carrière maken."

Al meer dan 30 jaar bouw ik aan deze « carrière », stap voor stap, naar de top van de hiërarchische ladder in de bedrijfswereld. Ik werd “specialist” in bedrijfsvoering, transities en project- en supply chain management, maar…

Tijdens mijn opmars in de hiërarchie van het bedrijf stond ik ook aan het roer van soms moeilijke beslissingen en van het managen van teams. Ik heb veel successen gekend, maar ook teleurstellingen en oneerlijke situaties meegemaakt, waarin ik me soms machteloos voelde. Om mij heen, binnen mijn teams of bij de klanten van mijn werkgevers, heb ik mensen zien uitbarsten in woede, rebelleren, uitgeput raken, ontmoedigd raken of soms volledig zien instorten… en dit, zelfs met mijn heel bijzondere aandacht voor evenwicht en met respect voor de mens in mijn manier van leiding geven aan teams of het bedrijf.

Dit sprak mij sterk aan. Mijn intrinsieke waarden en talenten alleen volstonden blijkbaar niet. Van waar kwam soms die onmogelijkheid om ten volle voor mijn medewerkers te kunnen zorgen of voor mezelf binnen het kader van het bedrijf?

Een nieuwe uitdaging dient zich aan,
"begeleiden" en "anderen helpen om aan kracht te winnen".

Een beter begrip van onze directe wereld, die waarin we met ons gezin leven en die waarin we werken, helpt ons om ons beter te aligneren. Elkeen bezit op natuurlijke wijze het talent om de ons omringende wereld te analyseren en oplossingen te vinden, maar soms zitten we zo diep in het werk, in de problemen of worden we onder druk gezet dat we amper nog op deze intrinsieke talenten beroep kunnen doen. We zijn de verbinding ermee kwijt geraakt.

Bij mijn begeleiding leg ik daarom systematisch de nadruk op het voorkomen van uitputting, het vermijden om onze houvast te verliezen en het opnieuw in verbinding treden met zichzelf, met anderen en met de omgeving.

Een stevige basis voor
het “begeleiden van mensen in kwetsbare situaties”.

Mijn carrière is heel waardevol. Ik kan vertrouwen op mijn ervaring. Ik ken het succes, de uitdagingen en bovenal de economische realiteit van een onderneming. Ik ken ook de druk van verantwoordelijkheden en stress. Of je nu een werknemer, een manager, een bestuurder, een leerkracht of een student bent, ik begrijp jouw context.

Ik heb mijn economische opleiding aangevuld met een opleiding in de sociale wetenschappen.

Tegelijkertijd ben ik altijd omringd geweest door dieren. De voordelen die ik zag in hun aanwezigheid hebben me naar de universitaire opleiding « Therapie met dieren en in contact met de natuur » (Uliège) geleid. Deze opleiding opende voor mij de wereld van filosofie en ethologie: een andere kijk op mens, dier, natuur, … kortom de wereld waarin we leven. Ik heb hier een waardevolle basis gekregen voor mijn werk als mentor.

Daarna heb ik mij gevormd in de “Professionele Coaching” (ICF gecertificeerd) en in de “Klinische behandeling van professionele en parentale burn-outs” (UCL)

Naast mijn activiteiten geef ik regelmatig les in het secundair en hoger onderwijs, sociale promotie of opleidingscentra.

Met veel enthousiasme en diepgang begeleid ik mensen, privé of professioneel, zodat ze begrijpen wat er voor hen op het spel staat, zodat ze zelf op zoek kunnen gaan naar hun eigen antwoorden. In mijn aanpak steun ik soms – afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon – op de tussenkomst van mijn “contacthond”. Ik bied ook sessies aan in contact met de Natuur.

Mag ik je « Nera » voorstellen ?
Haar beroep : « Contacthond »

Inderdaad, soms zijn we met z’n tweeën om je te begeleiden! Nera is 3 jaar oud, wordt voortdurende getraind, van het ras « Koningspoedel » met een hypoallergene vacht. Ze weet van aanpakken. Ze is uitstekend en intuïtief tijdens haar contactwerk, maar leeft zich daarnaast vrolijk uit in haar privé hondenleven. Ze heeft een pak ideeën in haar hoofd en houdt van « oefeningen doen ». Ik heb haar geleerd om mij te vertrouwen zodat ze zich vrij en veilig kan voelen om een ​​“band” te creëren met de mens of om één van onze gedragingen, waarvan we ons niet bewust zijn, “aan het licht te brengen”.

Deze charmante en enthousiaste hond, maakt deel uit van mijn individuele begeleiding.

En het werkt echt ! … omdat iedereen zijn eigen rol heeft : ik ben de coach en bewaker van de kwaliteit van de driehoeksrelatie, ik moedig Nera aan om ​​“band” te creëren met kwetsbare mensen en initiatieven te nemen binnen een vooraf bepaald kader. Het is de coachee die het initiatief neemt om al dan niet in contact te treden met de hond. Wanneer dit contact tot stand komt, kunnen we onmiddellijk gebruik maken een mooi en stevig « houvast » waarmee de « veerkracht » van de coachee opnieuw kan worden opgebouwd.

Gedragscodes

Ik respecteer de gedragscodes van :

  • de Internationale Coaching Federatie (ICF),
  • de International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO),
  • de Federatie van professionnals in zorgrelaties door middel van contact met dieren (AMAT Belgium).